Parents and Daughter

Positivt föräldraskap

En hurudan förälder vill just du vara för ditt barn?

Det här med föräldraskap

Känner du att du vill utvecklas och växa som förälder? Skulle du vilja stöda dina barn i att bli allt det de kan bli just sådana de är? Vill du jobba med att utveckla din och din familjs resurser? Då kan en kurs i positivt föräldraskap vara något för dig. 
 

Eller känns vardagen ibland som att allt blir för mycket? Känns kraven större än vad du mäktar med? Positivt föräldraskap kan hjälpa dig att vända kurs och få in mer positiva redskap i din vardag.
 

Vad önskar du egentligen allra mest för dina barn? Alla vill vi att våra barn skall växa upp och må bra. Men vi kan känna oss otillräckliga, frustrerade och trötta och önska att vi kunde stöda våra barn bättre.

Family Quality Time

Vad ger positivt föräldraskap?

En kurs i positivt föräldraskap ger dig många praktiska verktyg att jobba med dina egna, dina barns och hela familjens styrkor och resurser. Det ger dig en möjlighet att stanna upp och fundera över dina värderingar, vad du allra mest vill för din familj. Den ger dig också tekniker att stanna upp i vardagen för att vara mer närvarande med dig själv och dina barn, just sådana som de är.

​Kursen omfattar 8 träffar, ca 1 gång/vecka, 2 timmar per gång. Varje träff har ett tema med diskussioner och praktiska övningar. Mellan träffarna får du i uppgift att pröva på temat i praktiken hemma.

 

Anmäl ditt intresse för nästa kurs här.

Kursen har gett mig insikter och verktyg som stöder mig i mitt föräldraskap i vardagen.

Jag känner mig lugnare och mera nöjd med tillvaron. Jag har på annat sätt börjat känna igen saker i mitt välbefinnande som jag kan påverka.

Positivt, absolut, har fått mig att tänka på saker samt redskap för att förbättra välbefinnandet.

Kursen har gett mig bra verktyg att använda mig av för att släppa på mina oerhört höga krav som förälder (det är okej att göra fel ibland), och att minska på stressen i mitt liv. Samt att få mig att må bättre genom att vara mera närvarande i stunden.

Parents with Child