top of page
Forest Trees

Publikationer

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbefinnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge självkänsla.

elevhalsa-i-skolan.png

Elevhälsa i skolan

I Elevhälsa i skolan – praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit får du som arbetar med barn i mellan- och högstadieåldern konkreta verktyg i form av lättanvända lektionsplaner för metoder att stärka elevernas tro på sin förmåga att utvecklas och lära sig, stärka deras hoppfullhet och uthållighet.

Metoderna i boken Elevhälsa i skolan är forskningsbaserade och har visat sig ge mycket goda resultat för både personalens och elevernas välbefinnande.

 

Boken utkommer på förlaget Natur&Kultur 15 maj 2023

öka välbefinnandet i skolan framsida bok

Öka välbefinnandet i skolan

I den praktiska handboken Öka välbefinnandet i skolan finner du nya vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips som presenteras utifrån olika teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

 

Bokens teman behandlar frågor som:

 • Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?

 • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?

 • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?

 • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?

 

Öka välbefinnandet i skolan vänder sig till alla er som arbetar i grundskolan – lärare, speciallärare, personal inom elevhälsa, fritidsverksamhet och skolledning. Det handlar om att hjälpa alla barn och unga längs vägen att uppnå sin potential, så att de kan bli allt det de kan bli.

 

Boken är en guldgruva för dig som är lärare! Den ger dig en rejäl dos bakgrundsinformation om forskning kring välmående och känslor. Dessutom får du praktisk handledning i hur du kan jobba för dina elevers välmående genom att ge dem ett språk för deras styrkor, känslor och relationer. Lektionsplaneringarna är tydliga och mångsidiga.
 
Marina Stenbäck
ped.mag, platschef och klasslärare på Hoplaxskolan, Helsingfors
Äntligen ett konkret och lättillgängligt material för skolan med fokus på hur man kan stärka det goda i människan. Den här boken behövs verkligen i dagens skola då skolans uppgift är både utbildning och fostran.

Micaela Romantschuk
ped.mag, klasslärare, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola i Finland
I fyra steg bygger Åse Fagerlund upp det psykologiska välbefinnandet, t.ex. genom att eleverna får kartlägga sina egna styrkor och ge styrkor åt varandra. [...] Öka välbefinnandet i skolan – praktiska lektioner i positiv psykologi verkar vara ett mycket användbart och länge saknat material för skolan. Lätt att anpassa till sin klass och den tid man har till förfogande. Helhetsbetyg: 5.
 
Marianne Ericson
BTJ-häftet nr 17, 2021
Årets, eller kanske decenniets, viktigaste bok för den som utifrån vetenskap och ett salutogent förhållningssätt vill arbeta med att förbättra elevers och lärares välmående. Konkret, välskrivet och lättläst med flexibla lektionsupplägg som kan anpassas till ålder och gruppstorlek. 
 
Monica Erestam Starck
gymnasielärare vid Rytmus i Stockholm samt utbildad i positiv psykologi vid University of East London

Vetenskapliga publikationer

 • Fagerlund, Å. & Laakso M. (2021). Flourishing Students in a time of change. In M White and F Calhoun (Eds) Wellbeing and Resilience Education: COVID-19 and Its Impact on Education. London: Routledge.
   

 • Fagerlund, Å. & Laakso, M. (2021). Styrka, glädje och medkänsla. Att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj. I Oddbjörn Knutsen, Gerd Pettersson, Eva Silfver och Kristina Ström red Praktiknära forskning och utvecklingsarbeten i Nordisk skolkontext. Umeå Universitet: Sverige.
   

 • Jakobsson, P., Fagerlund, Å., Laakso, M. & Londen, M. (2022). Flourishing Schools - Improving emotional well-being in the school workplace. Educational psychology. (Under revision)
   

 • Laakso, M., Fagerlund, Å., Pesonen, AK. et al. Flourishing Students: The Efficacy of an Extensive Positive Education Program on Adolescents’ Positive and Negative Affect. Int J Appl Posit Psychol (2020). https://doi.org/10.1007/s41042-020-00048-2
   

 • Laakso, M., Fagerlund, Å., Pesonen, A-K., Figueiredo, R. & Eriksson, J. (2022). The Impact of the Positive Education Program Flourishing Students on Early Adolescents’ Daily Positive and Negative Emotions Using the Experience Sampling Method. Journal of Early Adolescence, 0(0) 1–33.
   

 • Laakso, M., Fagerlund, Å., Westerlund-Cook, S., & Eriksson, J. G. (2021). Enhancing mindfulness, emotional well-being and strengths in parenting via an eight-week Flourishing Families intervention. Submitted to the Journal of Child and Family Studies.
   

 • Lassander, M., Hintsanen, M., Suominen, S., Mullola, S., Fagerlund, Å., Vahlberg, T & Volanen, S-M. (2020): The Effects of School-based Mindfulness Intervention on Executive Functioning in a Cluster Randomized Controlled Trial, Developmental Neuropsychology, DOI: 10.1080/87565641.2020.1856109
   

 • Pentti, S., Fagerlund, Å., Nyström, P. (2019). Flourishing Families: Effects of a Postive Psychology Intervention on Parental Flow, Engagement, Meaning and Hope. International Journal of Wellbeing: 9 (04), 79-96 http://dx.doi.org/10.5502/ijw.v9i4.1003
   

 • Sandholm, D., Simonsen, J., Ström, K. & Fagerlund, Å. (2022). Teachers’ experiences with positive education. Cambridge Journal of Education, DOI: 10.1080/0305764X.2022.2093839
   

 • Söderlund, J., Simonsen, J., Alanko, K., & Fagerlund, Å. (2021) Tweens: A Positive Psychology Family Intervention for Adolescents with Depression- or Anxiety-related Symptomatology. International Journal of Applied Positive Psychology (under review with revisions)

bottom of page