Medveten närvaro

Att stänga av autopiloten

Mindfulness eller medveten närvaro handlar precis som namnet säger om att stanna upp och vara helt och fullt närvarande här och nu. Utan att vi tänker på det eller ens inser det kan livet bara gå på utan att vi är riktigt närvarande. Närvaron handlar om att vara närvarande med oss själva, men lika viktigt är att också kunna var helt närvarande med viktiga människor runt oss och verkligen se dem.

 

Det har sagts att om du stannar upp i medveten närvaro har plötsligt varje ögonblick tusen möjligheter istället för den vanliga automatiska reaktionen, autopiloten. Så mindfulness ger oss en möjlighet att stanna upp, stänga av autopiloten och verkligen vara närvarande i våra liv.

back-view-backlit-beauty-939328.jpg

Genom övningar i mindfulness kan vi också träna en mer omtänksam och kärleksfull inställning till oss själva och andra människor.
 

Ta kontakt om du är intresserad av enskild träning eller en grupp i mindfulness här.