Positiv psykologi kan förbättra välbefinnandet på arbetsplatser

achievement-adult-african-1035598.jpg

Skulle du vilja utveckla er arbetsgemenskap och era psykologiska resurser? Finns det utrymme att förbättra hur ni stöttar och har omtanke om varandra? Skulle ni vilja bli bättre på att se era egna och andras styrkor och kunna ta tillvara dem vid utmanande situationer? Vill ni öka personalens känsla av meningsfullhet och engagemang? Vad allt gör ni redan bra på er arbetsplats som ni kunde använda er ännu mera av?

Inom den positiva psykologin finns vetenskapligt förankrade metoder att bevisligen förbättra välbefinnandet och i förlängningen också produktiviteten på arbetsplatser.

Det kan också hända ibland att man fastnar i problem och gnäll på en arbetsplats. Att man ser mer av det man inte har än det man faktiskt har.  Om det gäller er arbetsplats kan det vara viktigt att arbeta med en mer aktivt konstruktiv kommunikation och förbättra förmågan att komma igen vid motgångar.

Ta kontakt om ni är intresserade av att börja arbeta med positiv psykologi på er arbetsplats eller för er arbetsgrupp. Tillsammans kan vi fundera på teman och omfattning som passar era behov och önskemål. Genom arbete i positiv psykologi får ni in nya metoder baserade på diger kunskap, erfarenhet och beprövad vetenskap.