top of page
Office

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande på jobbet

 • Skulle ni vilja stärka välbefinnandet på er arbetsplats och utveckla er arbetsgemenskap?

 • Finns det utrymme att förbättra hur ni hanterar stress, utmaningar och konflikter?

 • Skulle ni vilja bli bättre på att se era egna och andras styrkor och kunna ta tillvara dem för att öka er arbetstrivsel, effektivitet och er förmåga att ta er an utmaningar? 

bubbla.png

Skulle ni på er arbetsplats ha nytta av vetenskapligt förankrade metoder att bevisligen förbättra ert välbefinnande, stresshantering och förmåga att ta er an utmaningar?

Image by Priscilla Du Preez
 • Styrkebaserad utveckling utgår från de styrkor ni har på er arbetsplats. Hur fungerar din arbetsplats då den fungerar som allra bäst? 
   

 • Styrkebaserad utveckling hjälper er att skapa en konkret vision av vart ni vill vara på väg. Men inte vilken vision som helst, utan en vision baserat på varje arbetstagares styrkor och resurser. Vad drömmer du om för din arbetsplats?
   

 • Genom att kombinera de styrkor ni har med det ni vill uppnå stakar vi ut en väg mot ökat välbefinnande steg för steg. 

 • Då varje arbetstagare är medveten om sina styrkor och vet hur hen skall använda sig av dem i med och motgång löper arbetet bättre och effektivare. Teammedlemmar vet hur de kompletterar och stärker varandra. Var och en får känna sig sedd och uppskattad för den hen är.

_D2A2381.jpg

Ta kontakt om ni är intresserade av styrkebaserad utveckling och välbefinnande på er arbetsplats. Tillsammans kan vi fundera på teman och omfattning som passar era behov och önskemål. Genom arbete med styrkebaserad utveckling och välbefinnande får ni in nya metoder baserade på diger kunskap, erfarenhet och beprövad vetenskap som hjälper er vidare.

Åse Fagerlund har en certifiering i metoden Appreciative Inquiry från Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, USA

bottom of page