top of page
Forest Trees

Psykoterapi 

Psykoterapi finns till för dig då livet inte gick som det skulle, då det blivit för mycket på olika sätt. Men till psykoterapi kan man också komma för att växa och blomstra och se sina styrkor, på en väg att bli allt det du kan bli.

Girl Running in a Field

För vem passar psykoterapi?

Psykoterapi finns egentligen till för alla. Ofta kommer en person till psykoterapi när han eller hon känner att livet inte går som man skulle önska. Kanske känner man sig ledsen och deprimerad eller ångestfylld och orolig. Kanske handlar det om tvångssymptom eller något tungt man varit med om. Det är viktigt att få bra hjälp att komma vidare då det känns svårt och tungt.

Men vi skall inte stanna där. Psykoterapi kan hjälpa alla människor att utvecklas och växa. Psykoterapi är också för dig som vill utveckla dig som människa, som känner att du vill jobba med att få fram det du verkligen är bra på, utveckla dina styrkor och resurser, nå din potential.

Vad är psykoterapi?

Inom psykologin finns det flera olika inriktningar inom psykoterapi. Om man inte är insatt är det inte så lätt att veta vad som kunde passa just en själv. Min inriktning som psykoterapeut handlar om kognitiv beteendeterapi och positiv psykoterapi. 

bubbla.png
Image by Ibrahim Rifath

Kognitiv beteende terapi (KBT) 

Inom den kognitiva beteendeterapin (KBT) jobbar vi huvudsakligen med ett fokus på dina svårigheter här och nu. Men det kan också vara viktigt att förstå bakgrunden till vad dina svårigheter beror på och hänger ihop med. Oftast träffas vi en gång per vecka och planerar tillsammans in ett visst antal gånger vi skall ses. Det är alltså en tidsbunden terapi. Mellan träffarna får du hemuppgifter som du jobbar med. På det sättet blir terapin mycket effektivare och du får in nya verktyg i din vardag.

KBT har ett gediget stöd inom forskning. I många fall är det den behandling som har visat sig mest effektiv då man jämfört olika behandlingar. Inom KBT finns många olika inriktningar. Beroende på dina svårigheter och vad som passar dig skräddarsys behandlingen.

Sunrise

Positiv psykoterapi 

Positiv psykoterapi har utvecklats som en gren inom den positiva psykologin. Positiv psykoterapi fokuserar direkt på att öka ditt välbefinnande och dina resurser. Inom positiv psykoterapi får du bland annat kartlägga och utveckla dina goda sidor och styrkor, fokusera på att konkret och systematiskt öka ditt välbefinnande i din vardag och ta vara på goda upplevelser.

Postiv Psykologi skog.JPG

Att bli allt det du kan bli

Positiv psykoterapi kan hjälpa alla människor att utvecklas och växa.
Positiv psykologi och positiv psykoterapi är för dig som vill utveckla dig som människa, som känner att du vill jobba med att få fram det du verkligen är bra på, utveckla dina styrkor och resurser, nå din potential.

 

bottom of page