Positiv psykologi 

Om mig

Jag har doktorerat i neuropsykologi.
Jag är också legitimerad psykoterapeut (Valvira) och mindfulnessinstruktör.
Mitt specialområde är positiv psykologi.

 

De senaste åren har det mesta av min arbetstid gått till ett stort interventions-projekt i positiv psykologi där vi jobbar med att öka barns och vuxnas välbefinnande med hjälp av nya forskningsmetoder och redskap från den positiva psykologin (se www.folkhalsan.fi/gladje).

 

Jag föreläser och håller kurser för företag, skolor och grupper kring vetenskapligt baserade metoder att öka psykologiskt välbefinnande och resurser.

 

För enskild psykoterapi har jag en mottagning på KKTkeskus ARVO i Hagnäs i Helsingfors.

 

Jag jobbar på svenska, engelska och finska.

Jag bor i Helsingfors med mina två barn.

Skriv ett meddelande här för att få del av infobrev kring kommande kurser och föreläsningar. 

"

Din föreläsning var mycket uppskattad av oss alla. Jag hoppas att vi har möjlighet att engagera dig på nytt. Det är inte så vanligt att en föreläsare har så bred, mångsidig och djup expertis om ett ämne som du, när du föreläser om positiv psykologi. Vårt kollegium fick just precis det som vi hade önskat oss, och ännu mycket mera.

"

"

Inspirerande som alltid.

"

Att bli allt det du kan bli

Positiv psykoterapi kan hjälpa alla människor att utvecklas och växa.
Positiv psykologi och positiv psykoterapi är för dig som vill utveckla dig som människa, som känner att du vill jobba med att få fram det du verkligen är bra på, utveckla dina styrkor och resurser, nå din potential.

 

Läs mer om positiv psykoterapi psykoterapi här.

Mitt mål

Att bygga en
bättre värld
ett steg i taget.

Jag tror att vi behöver växa i
omtanke, empati och genuin
respekt både för oss själva och andra.

Vi behöver lära oss att se vår egen men också andras potential.

 

Jag tror att det är viktigt att vi stannar upp och funderar över vad som verkligen är viktigt för oss och andra. Då tror jag på att vi kan göra världen bättre, ett litet steg i taget.

 

Jag tror på gedigen, vetenskapligt baserad kunskap och förståelse för att både minska problem och utveckla och öka välbefinnande. Det ena ger inte automatiskt det andra.

Samarbetspartners

Nationellt samarbete:
Folkhälsans forskningscentrum,

programmet för folkhälsoforskning
Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
Institutionen för psykologi och logopedi, Medicinska fakulteten, Helsingfors Universitet
Förbundet Hem och Skola i Finland


Internationellt samarbete:
VIA institute on Character, Cincinnati, Ohio, USA
Institute of Positive Education, Geelong Grammar School, Australien
 

Positiv psykologi är den del av psykologin som riktar in sig på det goda i människan, på att stärka resurser och välbefinnande. Det betyder inte att man sopar det svåra under mattan. Det betyder inte heller att man försöker sig på ett ytligt positivt tänkande. Istället jobbar man genuint med styrkor och goda sidor, meningsfullhet, engagemang, positiva känslor och relationer. Hur kunde du ta hjälp av dina styrkor när något känns svårt och utmanande?

Åse_Fagerlund_(Foto_Anne_D._Nilsen).jpg

Har fått verktyg att använda mig av i mitt tänkande, fokusera på det positiva, känna min styrkor, känna tacksamhet. Jag känner mig mera positiv och tacksam. Den har absolut påverkat mitt välbefinnande på ett positivt sätt!

"

"

Success! Message received.