top of page
bro vatten stillhet

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande

Vi leder förändringsprocesser.

 

Styrkebaserad utveckling handlar om att stärka resurser och välbefinnande hos enskilda individer, team och hela arbetsplatser. Företag och organisationer som arbetar med styrkebaserad utveckling ger ledning och personal verktyg till kontinuerlig utveckling och välbefinnande för att uppnå viktiga mål. Styrkebaserade metoder ger team möjlighet att tillsammans arbeta produktivt utgående från teammedlemmars olika resurser och kompetenser. På individnivå ser vi till styrkor, resurser och engagemang för att arbeta mot att nå sin egen potential.

Åse Fagerlund

 

Jag har i många år arbetat med styrkebaserade utvecklingsprocesser och att stärka välbefinnande för individer, grupper och hela arbetsplatser. Under årens lopp har jag doktorerat inom neurovetenskap och byggt upp en bred vetenskapligt baserad kompetens i förändrings- och utvecklingsprocesser inom områden som positiv psykologi, psykoterapi och mindfulness. Jag skriver böcker, föreläser, håller workshops, kurser, handledningar och träffar enskilda individer för skräddarsydda processer i styrkebaserad utveckling och välbefinnande.

 

Åse Fagerlund Positiv Psykologi

Nytt filmmaterial för skolor kring välbefinnande

Materialet är tänkt att stöda arbete kring att stärka välbefinnande i skolan genom att illustrera metoder i hur man kan arbeta tillsammans med elever.

BESTÄLL MITT NYHETSBREV

Tack! Du prenumererar nu på mitt nyhetsbrev.

elevhalsa-i-skolan.png

Ny bok i maj!

 

I Elevhälsa i skolan – praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit får du som arbetar med barn i mellan- och högstadieåldern konkreta verktyg i form av lättanvända lektionsplaner för metoder att stärka elevernas tro på sin förmåga att utvecklas och lära sig, stärka deras hoppfullhet och uthållighet.

Metoderna i boken Elevhälsa i skolan är forskningsbaserade och har visat sig ge mycket goda resultat för både personalens och elevernas välbefinnande.

 

Boken utkom på förlaget Natur&Kultur 2023

Inspirerande som alltid.
Din föreläsning var mycket uppskattad av oss alla. Jag hoppas att vi har möjlighet att engagera dig på nytt. Det är inte så vanligt att en föreläsare har så bred, mångsidig och djup expertis om ett ämne som du, när du föreläser om positiv psykologi. Vårt kollegium fick just precis det som vi hade önskat oss, och ännu mycket mera.
Har fått verktyg att använda mig av i mitt tänkande, fokusera på det positiva, känna min styrkor, känna tacksamhet. Jag känner mig mera positiv och tacksam. Den har absolut påverkat mitt välbefinnande på ett positivt sätt!

1

Arbetsliv

Hur ser det ut på er arbetsplats? Vill ni utveckla arbetsprocesserna, stärka samarbete bland personalen eller göra omorganiseringar och förändringar där det är viktigt att alla engageras? Vill ni stärka välbefinnande och produktivitet hos individer och team? Vill ni ge personalen verktyg att hantera stress och utmaningar? Vill ni ge alla en chans att utvecklas och arbeta för att nå sin potential?

2

Skola

Finns det utrymme i er skola att förutom att undervisa i skolämnen också ge eleverna konkreta verktyg att stärka sitt eget och andras välbefinnande? Att stärka välbefinnande ingår i läroplanen och jag tror att de allra flesta vuxna i skolan gärna vill det. Inom den positiva psykologin finns många konkreta vetenskapligt baserade verktyg att jobba för det.

3

Familj

Känner du att du vill utvecklas och växa som förälder?

 

Skulle du vilja stöda dina barn i att bli allt det de kan bli just sådana de är? Vill du jobba med att utveckla din och din familjs resurser? Då kan positivt föräldraskap vara något för dig. 

Samarbetspartners

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors Universitet

Förbundet Hem och Skola i Finland

Förlaget Natur&Kultur

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande  

ase.fagerlund@strengthbased.fi


Åse Fagerlund,

Doktorerat i neuropsykologi

Legitimerad psykoterapeut (Valvira)

Mindfulnessinstruktör

Skriv ett meddelande här för att få del av infobrev kring kommande kurser och föreläsningar. 
bottom of page