top of page
bro vatten stillhet

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande

Styrkebaserad utveckling handlar om att stärka resurser och välbefinnande hos enskilda individer, team och hela arbetsplatser. Företag och organisationer som arbetar med styrkebaserad utveckling ger ledning och personal verktyg till kontinuerlig utveckling och välbefinnande för att uppnå viktiga mål. Styrkebaserade metoder ger team möjlighet att tillsammans arbeta produktivt utgående från teammedlemmars olika resurser och kompetenser. På individnivå ser vi till styrkor, resurser och engagemang för att uppnå viktiga mål i livet och nå sin egen potential.

Då vi fokuserar på styrkebaserad utveckling sopar vi inte svårigheter och konflikter under mattan. Vi närmar oss helt enkelt dem från ett annat håll.

Framsida bok.jpg

Öka välbefinnandet i skolan - praktiska lektioner i positiv psykologi

 

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan, men den här boken tar inte fasta på svårigheter. Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att stärka självkänslan.

 

I den här praktiska handboken finner du nya vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips som presenteras utifrån olika teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

 

Bokens teman behandlar frågor som:

  • Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?

  • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?

  • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?

  • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?


Den här boken vänder sig till alla er som arbetar i grundskolan, lärare, speciallärare, specialpedagoger, personal inom elevhälsa, fritidsverksamhet och skolledning. Det handlar om att hjälpa alla barn och unga längs vägen att uppnå sin potential, så att de
kan bli allt det de kan bli.

School Supply

"Boken är en guldgruva för dig som är lärare! Den ger dig en rejäl dos bakgrundsinformation
om forskning kring välmående och känslor. Dessutom får du praktisk
handledning i hur du kan jobba för dina elevers välmående genom att ge dem ett
språk för deras styrkor, känslor och relationer. Lektionsplaneringarna är tydliga och
mångsidiga."

 

Marina Stenbäck, ped.mag, platschef och klasslärare på Hoplaxskolan, Helsingfors

bubbla.png

"Äntligen ett konkret och lättillgängligt material för skolan med fokus på hur man
kan stärka det goda i människan. Den här boken behövs verkligen i dagens skola då
skolans uppgift är både utbildning och fostran."


Micaela Romantschuk, ped.mag, klasslärare, verksamhetsledare, Hem och Skola förbundet i Finland
 

Postiv Psykologi skog.JPG

Att bli allt det du kan bli

Positiv psykoterapi kan hjälpa alla människor att utvecklas och växa.
Positiv psykologi och positiv psykoterapi är för dig som vill utveckla dig som människa, som känner att du vill jobba med att få fram det du verkligen är bra på, utveckla dina styrkor och resurser, nå din potential.

 

Läs mer om positiv psykoterapi psykoterapi här.

Om mig Åse Fagerlund

 

Jag har doktorerat i neuropsykologi, som handlar om hur hjärnans funktioner påverkar vårt beteende och hur vi fungerar. 


Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT) och positiv psykoterapi.

 

Jag har specialiserat mig på positiv psykologi och certifierat mig i en metod för positiv organisationsutveckling som heter Appreciative Inquiry. Jag är också mindfulnessinstruktör.


Jag leder sedan 2015 en forskargrupp på Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors som arbetar med att utveckla och testa metoder för att stärka psykologiskt välbefinnande hos barn och vuxna. Vi använder oss av metoder från positiv psykologi och appreciative inquiry, neurovetenskap och KBT med mycket goda resultat. Du kan läsa mer om vår forskning på www.gladje.fi

Utöver forskningen föreläser jag och utbildar företag, skolor och grupper kring vetenskapligt baserade metoder i styrkebaserad utveckling och välbefinnande.

 

Jag har en mottagning för psykoterapi i Hagnäs i Helsingfors.

 

Jag jobbar på svenska, engelska och finska.

Åse Fagerlund Positiv Psykologi
baby-beautiful-bond-postiv psykologi.jpg

Mitt mål

Att bygga en
bättre värld
ett steg i taget.
achievement-adult-african-positiv psykol

Jag tror att vi behöver växa i omtanke, empati och genuin
respekt både för oss själva och andra. Vi behöver lära oss att se vår egen men också andras potential.

 

Jag tror att det är viktigt att vi stannar upp och funderar över vad som verkligen är viktigt för oss och andra. Då tror jag på att vi kan göra världen bättre, ett litet steg i taget.

 

Jag tror på gedigen, vetenskapligt baserad kunskap och förståelse för att både minska problem och utveckla och öka välbefinnande. Det ena ger inte automatiskt det andra.

Inspirerande som alltid.

Din föreläsning var mycket uppskattad av oss alla. Jag hoppas att vi har möjlighet att engagera dig på nytt. Det är inte så vanligt att en föreläsare har så bred, mångsidig och djup expertis om ett ämne som du, när du föreläser om positiv psykologi. Vårt kollegium fick just precis det som vi hade önskat oss, och ännu mycket mera.

Har fått verktyg att använda mig av i mitt tänkande, fokusera på det positiva, känna min styrkor, känna tacksamhet. Jag känner mig mera positiv och tacksam. Den har absolut påverkat mitt välbefinnande på ett positivt sätt!

Samarbetspartners

Nationellt samarbete:

  • Folkhälsans forskningscentrum, programmet för folkhälsoforskning

  • Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

  • Institutionen för psykologi och logopedi, Medicinska fakulteten, Helsingfors Universitet

  • Förbundet Hem och Skola i Finland

Internationellt samarbete

  • VIA institute on Character, Cincinnati, Ohio, USA

  • Institute of Positive Education, Geelong Grammar School, Australien

Natur Positiv Pyskologi.jpg

 Positiv Pyskologi 

ase.fagerlund@strengthbased.fi


Åse Fagerlund,

Doktorerat i neuropsykologi

Legitimerad psykoterapeut (Valvira)

Mindfulnessinstruktör

Skriv ett meddelande här för att få del av infobrev kring kommande kurser och föreläsningar. 
bottom of page