approve-black-and-white-hand-8252.jpg

Positiv psykoterapi

Positiv psykoterapi har utvecklats som en gren inom den positiva psykologin. Positiv psykoterapi fokuserar direkt på att öka ditt välbefinnande och dina resurser. Inom positiv psykoterapi får du bland annat kartlägga och utveckla dina goda sidor och styrkor, fokusera på att konkret och systematiskt öka ditt välbefinnande i din vardag och ta vara på goda upplevelser.

Ibland behövs först en period av kognitiv beteendeterapi (KBT) innan du riktigt kan dra nytta av positiv psykoterapi. Ibland går det att börja jobba med positiv psykoterapi direkt.